ФРАНЦИЯ, СЕНТ-ШАПЕЛ

ФРАНЦИЯ, СЕНТ-ШАПЕЛ

Сент-Шапел е малка, изящна църква, намираща се на остров Ил де ла Сите, на изток от Пон Ньоф. Първоначално тя е част от стар кралски дворец, използван от френските владетели до 1358 г., когато те се преместват за по-голяма сигурност в Лувърът. Тя е единственото, което остава от двореца, но нейният 74-метров връх се извисява над масивната фасада на Пале де Жюстис, който иначе би я направил още по-незабележима.

Църквата е построена от Луи ІХ орез 1248 г., за да приюти Трънения венец и парченца от Истинния кръст, коитотой откупува от императора в Константинопол за огромна сума - повече, отколкото му струва строежът на Сент-Шапел. Макар, че реликвите най-вероятно не са истински, сега те се пазят в Парижката Света Богородица и се излагат пред посетителите на всеки Разпети петък.

Църквата е издигната на две нива, долното е било за слугите в двореца, докато царедворците и кралските особи са използвали горното ниво, до което се достида по вито стуъбище. Тази горна част на църквата е един от най-добрите образци на късната готическа архитектура, запазана до днес. Сградата е прочута с ослепителните стъклописи, които изпълват изцяло стените. Прозорците възпроизвеждат библейски истории от Сътворението до Апокалипсиса. Те се поддържат от друпи стройни колони, чийто деликатен външен вид как слънчевите лъчи се процеждат през червените и сини стъкла, ще разберете защо Сент-Шапел е оприличавана на кутия за скъпоценности.Полезни връзки