Полезна информация

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БАГАЖ ПРИ САМОЛЕТНИ ПЪТУВАНИЯ
На пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени норми /размери и килограми/, които са различни за отделните авиокомпании, класа или маршрут. Обикновено за регистрирания багаж е разрешено не по-малко от 23 кг. За превоз на багаж извън определената норма се заплащат съответните такси за “свръх” багаж.
Деца до 2 години имат право на 10кг багаж, преносимо бебешко кошче и/или сгъваема детска количка и бебешка храна за полета.

Ръчен багаж - На пътниците е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж в пътническата кабина, като съответните норми са различни за отделните авиокомпании, classове, маршрути и/или тип на самолет. Обикновено за ръчния багаж е разрешено не-повече от 8 кг. За да Ви предпази от новите заплахи от течни експлозиви, Европейският Съюз ЕС прие нови мерки за сигурност, ограничаващи количествата течности, които можете да пренасяте през пунктовете за проверка за сигурност. Това означава, че Вие и вашия ръчен багаж ще бъдете проверявани, както за забранени предмети, така и за количествата течности, които носите. Тези мерки не ограничават в никакъв случай течностите, които можете да закупите в магазините на летището, разположени след пунктовете за проверка.

Докато приготвяте ръчния си багаж
Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчния си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки не повече от 100 мл. всяка и поставени в самозапечатващ се, прозрачен плик за многократна употреба.
Течностите в ръчния багаж не могат да бъдат повече от 1 литър.

На летището
За да подпомогнете операторите по сигурност, Вие трябва:
• да предоставите за проверка на оператора по сигурност плика, съдържащ течностите, които пренасяте;
• да свалите връхните си дрехи /палто, сако/ и др. Те ще бъдат проверени отделно;
• да извадите преносимите компютри и други електронни устройства от вашия ръчен багаж. Те ще бъдат проверени отделно.

Ограничените за пренос течности в ръчния багаж, са:
• вода и други напитки,супи, сиропи;
• гримове;
• кремове, лосиони, олио;
• гелове, включително за коса и душ-гел;
• парфюми;
• консистенция на твърда-течна основа /сапуни/;
• спрейове;
• всички производни от подобни консистенции;
• паста за зъби, други пасти;
• опаковки, чието съдържание е под налягане

Вие все още можете:
• да пакетирате течности в чантите, които ще предавате за регистриране. Новото изискване се отнася само за течности в ръчния багаж;
• да носите в ръчния си багаж медикаменти и диетични храни, както и бебешки храни за ползване по време на пътуването. В пункта за проверка може да бъде поискано от Вас да докажете необходимостта от медикаменти и диетични храни по време на пътуването;
• да купувате течности, като напитки, парфюми и др. или в магазините на летищата от Общността, разположени след пунктовете за проверка, или на борда на самолета на авиокомпания от Общността. Ако течностите са в специален, запечатан плик, не го отваряйте преди да сте минали пункта за проверка. В противен случай съдържанието на плика може да бъде конфискувано при проверка за сигурност. Ако трансферирате на летище в Общността, не отваряйте плика преди проверката за сигурност на това летище, а ако трансферирате повече от един път, не отваряйте плика преди проверката за сигурност на последното летище.


ПРИ АВТОБУСНИ ПЪТУВАНИЯ
На туристите е разрешено да превозват следния багаж:
• Един куфар/ пътна чанта за багажното отделение на автобуса (в рамките на нормален обем с тегло до 25 кг.);
• Ръчен багаж за салона на автобуса (в рамките на нормален обем с тегло до 5 кг.). Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.

Багажът и вашата сигурност - Изброените по-долу предмети са забранени за превоз:
• Чужд багаж;
• Бяла и черна техника;
• Наркотични вещества (без лекарско предписание);
• Животни и растения;
• Съдове с газ под налягане;
• Експлозиви;
• Фойерверки и муниции;
• Леснозапалими твърди и течни вещества;
• Разяждащи вещества;
• Отровни и инфекциозни субстанции;
• Риоактивни вещества.


Полезни връзки