Иран:

Иран е втората по територия страна в Близкия Изток и 18-та по големина в света. Тя е и една от най-гъсто населените държави в региона. Страната има разнообразен релеф – от високопланински и платовиден на северозапад, до пустинен в най-източните й части. Може да се похвали като единствената държава, която се мие от водите на Каспийско море и Индийски океан едновременно, което обуславя и разнообразния й климат – от континентално средиземноморски на север до пуститен на юго-изток. Стратегическото й местоположение между Каспийско море, Персийския и Оманския залив я поставят на важен геополитически и икономически кръстопът, който се отразява в нейната история и настояще. Иран е наследник на Персийската империя и една от най-важните страни определящи икономиката и политиката на страните в Близкия Изток по настоящем.Полезни връзки